Arbeidssøkende

Hjelp i Hjemmet har en svært stabil arbeidsstab, men vi trenger nye medarbeidere og vikarer når arbeidsmengder øker, under ferieavvikling, ved sykdom og når noen av ulike årsaker velger å slutte hos oss. Det er derfor fint om du sender oss noen ord hvis du er interessert, og så tar vi kontakt med deg hvis/når dette er aktuelt.

Arbeidsoppgaver i Hjelp i Hjemmet er hjemmetjenester som foregår i private hjem, omsorgsboliger og institusjoner. Du arbeider alene og fortrinnsvis med de samme kundene, for vi legger vekt på at det oppstår en personlig relasjon mellom arbeidstaker og kunde.
Det er en ansvarsfull jobb med frihet og stor allsidighet i forhold til de praktiske oppgavene. Arbeidet foregår fortrinnsvis på dagtid og på hverdager.

Stillingsandelene er svært variable, fra få timer i uken til full stilling.

Vi legger vekt på å ha et godt arbeidsmiljø og å skape et fellesskap mellom de ansatte. Det holdes felles lunsj med alle ansatte én dag i uken, vi har sommerfest, arrangerer turer og utflukter, og vi markerer våre jubileer.

Som arbeidstaker må du

  • beherske norsk både skriftlig og muntlig
  • ha sertifikat og disponere egen bil (og mottar da kilometergodtgjørelse).

Det vi legger vekt på hos våre medarbeidere, er at de:

  • er personlig egnet
  • liker å arbeide med og ha kontakt med mennesker
  • kan kommunisere og ønske å bidra med omsorg
  • har noe erfaring fra praktisk renhold og stell i hjemmet
  • arbeider selvstendig
  • er fleksibel, ansvarsbevisst og pålitelig
  • har en god etisk holdning
  • har godt humør og arbeidsglede

Opplæring og skolering

Vi gjennomfører jevnlig undervisning/opplæring med våre ansatte både innen arbeidsmetodikk, etikk, eldreomsorg, praktisk bistand og omsorg. Det er faste personalmøter og medarbeidersamtaler. I grunnopplæringen gis det innføring i HMS og dette tas opp jevnlig på personalmøter.

De ansatte ved 15-årsjubileet i 2016 på Skjerjehamn.