Målgruppe

Hjelp i Hjemmet tilbyr omsorgstjenester i hjemmet eller i institusjoner.

Kundegruppen er variert. Noen ønsker en fast hjemmehjelp, andre trenger assistanse til praktiske gjøremål utover det kommunen tilbyr.

Det kan også være pårørende som trenger avlastning. Kanskje bor du et stykke unna og trenger en samarbeidspartner som kan følge opp og ta seg av de praktiske oppgavene, slik at du kan benytte tiden til sosialt samvær når man kommer på besøk.

Hjelp i Hjemmet kommer inn under ordningen Fritt brukervalg.
Vi er behjelpelig med å gi veiledning innenfor de offentlige hjemmetjenestene.

Den kommunale hjemmehjelptjenesten har klare rammer for hva som kan gjøres og ikke gjøres. Mange trenger ekstra hjelp, og både familie, naboer og venner må trå til. Men ikke alle ønsker å involvere pårørende eller naboer. Da kan Hjelp i Hjemmet AS være et godt alternativ.

Hjemmebesøk

Vi kommer gjerne på et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi i fellesskap kan vurdere muligheten for et tilbud, enten det dreier seg om praktiske oppgaver både til hverdag og fritid, sosial kontakt og samvær som turfølge og kafébesøk eller sykepleierelaterte tjenester.

Vårt mål er å yte god service
og tilby fleksible tjenester i forhold til dine behov.