Gerd-Margrethe Minde og Jannicke Semb svarer på henvendelser.

Kundeavtaler

Hjelp i Hjemmet AS – Private omsorgstjenester har hovedvekt på hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Vi har lang erfaring innen eldreomsorg, og vi gjør oppgaver som både er innenfor og som faller utenfor de faste rammene til det offentlige hjelpeapparatet. Kunden er selv med å bestemme hvordan og når oppgavene skal utføres.

Vi utfører personlig stell, hjemmesykepleie, assistanse, følgetjeneste, husarbeid, handling, sosialt samvær, se våre tjenester. Vi tilbyr både engangsoppdrag og faste avtaler.

Hos oss kan du forvente:
– Faste omsorgspersoner som kommer til avtalt tid tilpasset ditt behov
– Medmenneskelige og erfarne ansatte

Vi er en godkjent leverandør av Fritt brukervalg i Bergen.

Tilleggstjenester

Du trenger ikke vedtak fra kommunen for å kjøpe våre hjemmehjelpstjenester. Vi tilbyr hjemmehjelp og omsorgstjenester til alle som ønsker det. Mange kunder kjøper dette som et supplement til de timene som de har fått vedtak om fra kommunen.

Ta kontakt

Ta gjerne en første kontakt per telefon eller epost, så kan vi gi en rask tilbakemelding på hvilke tjenester som kan være aktuelle.

Hver henvendelse kan følges opp med et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi i fellesskap kan bli enig om et tilbud som passer for deg. Kundeforholdet varer så lenge du ønsker.

Vi legger vekt på at det er god «kjemi» mellom kunden og vår medarbeider. Skulle det være noe som ikke stemmer, vil vi straks søke å finne en annen, bedre løsning.

Alle kundeopplysninger er taushetsbelagte, og alle medarbeidere har taushetsplikt.

Avtaler

Pris avtales på timebasis og individuelt for hvert oppdrag.
Et hjemmehjelpsoppdrag er på minimum 1,5 timer.
Det betales for hver påbegynt halvtime.
Vi blir på forhånd enig om hvor mange timer som er ønskelig. Dette kan endres underveis.
Vi bruker det utstyret kunden har selv.

Avbestilling skal gjøres i god tid, og senest 2 dager før avtalt oppdrag.
Faste og mer omfattende oppdrag kan ha lengre frister for avbestilling.

Moms på tjenestene

Hjemmehjelpstjenester er momspålagt, mens helsetjenester er fritatt merverdiavgift.
Har du vedtak fra kommunen om innvilget hjemmehjelpstjeneste skal du ikke betale moms for antall innvilgede timer.

Transportutgifter

Vi benytter statens satser for kjøregodtgjørelse til og fra kunden. I 2017 er kjøregodtgjørelsen satt til 4,10 kr/km. For passasjer kommer et tillegg på 1 kr/km. Likeledes skal utgifter til bompenger dekkes. Betaling for kjøretid innenfor Årstad bydel er 25 kr. Utenfor Årstad bydel koster det 50 kr. Alle våre priser justeres årlig 1. august.