Ute i solen. Foto: Sissel Jenseth
Støvsuger og rengjør. Foto: Sissel Jenseth
Stryker, rydder og fikser. Foto: Sissel Jenseth
Assistanse til lege og andre ærender. Foto: Anne Sidsel Herdlevær
Besøk av hunden på sykehjemmet. Foto: Sissel Jenseth
En varm velkomst. Foto: Sissel Jenseth
På vei til en kunde. Foto: Sissel Jenseth

Trenger du eller dine nærmeste hjelp i hverdagen?

Ønsker du deg din egen faste hjelper? Trenger du omsorgstjenester som et supplement til det kommunale tilbudet? Har du pårørende som trenger hjelp og støtte i hverdagen?

Hjelp i Hjemmet er et firma innen omsorgssektoren med 20 ansatte. Vi legger vekt på kvalitet og personlige relasjoner. Det er viktig å finne rett person til hver enkelt kunde. Målet er at kunden skal være fornøyd.

Vi utfører personlig stell, hjemmesykepleie, assistanse, følgetjeneste, husarbeid, handling, sosialt samvær mm. Vi har lang erfaring innen eldreomsorg, både fra hjemmesykepleien og kommunale sykehjem, og vi er en godkjent leverandør av Fritt brukervalg.

Vi utfører oppgaver som er innenfor og som faller utenfor de faste rammene til det offentlige hjelpeapparatet. Hos oss er kunden med å bestemme hvordan og når oppgavene skal utføres. Vi tilbyr både engangsoppdrag og faste avtaler.

Vårt mål er at kunden skal beholde sin selvstendighet og mestre sin hverdag lengst mulig, tross høy alder eller redusert funksjonsevne.

Ta kontakt – så kommer vi på et uforpliktende hjemmebesøk.