Ta kontakt:
Telefontid alle hverdager: kl 9.00 – 15.00
Tlf 55 29 60 02, mobil 480 74 425

Hjelp i Hjemmet AS
Kristofer Jansonsvei 24
5089 BERGEN

Epost: post@hjelpihjemmet.no