Bestemor trives på anbud. Lilly Gerdts sammen med Benthe Vågenes fra Hjelp i Hjemmet, omtalt i en artikkel i Bergens Tidene 30. mai 2006. Foto: Knut Strand.

Fritt brukervalg

Hjelp i Hjemmet er godkjent og har avtale med kommunen når det gjelder Fritt brukervalg av hjemmehjelpstjenester i Bergen.
Har du slik avtale med kommunen og ønsker å bytte leverandør, kan du ta dette opp med forvaltningsenheten i bydelen.

Hjemmehjelptjenester

Fritt Brukervalg trådte i kraft i Bergen kommune i 2005 og er et samarbeid mellom kommunen og private leverandører. Dette innebærer at når en person får innvilget vedtak om hjelp til husarbeid fra kommunen, kan denne velge hvem som skal utføre tjenesten. Samtidig vil du fortsette å betale samme egenandel som hos kommunen.
Hjelp i Hjemmet AS kan utføre tjenesten på vegne av kommunen.
I tillegg kan du kjøpe tjenester ut over det kommunale vedtaket, som du selv betaler. Stryke tøy, rydde i skap, handling, pussing av sølvtøy, vindusvask etc er eksempler på slike tilleggstjenester.

Skattefradrag

Det er mulig å få skattefradrag for utgifter til kjøp av hjelp i hjemmet. Under post 3.5.4 i selvangivelsen kan man kreve særfradrag for faktiske utgifter som du må betale for å utføre oppgaver du ellers kunne klart selv som frisk. Dette gjelder også store merkostnader for personer som du forsørger på grunn av sykdom eller svakhet.

Det må vedlegges kopi av legeattest som bekrefter at du lider av sykdom eller svakhet ved selvangivelsen. Tilstanden må være varig, det vil si at den allerede må ha vært i to år eller at den forventes å vare i minst to år. Les mer om fradragsmuligheter for hjemmetjenester.

Følg debatten om fritt brukervalg:

Vi vet aldri når hjemmesykepleieren kommer. Bergens Tidende 02.06.2017

Avvikler de utskjelte normtidene. NRK 21.09.2017

Uten stoppeklokke vil det bli bedre tider. Bergensavisen 01.06.2017

Bestemor trives på anbud. Bergens Tidende 30.03.2006

Eva Tyssing Hernes (84) satt inne på sykehjemmet i tre måneder uten å få frisk luft. Nå har hun hyret inn en privat luftetjeneste for eldre. NRK 20.09.2012